Om

Under våren 2017 startade en Kulturgrupp för unga på Vallentuna Kulturhus och bibliotek. Tanken med gruppen är att skapa en mötesplats för ungdomar som tycker om att samtala, läsa och skriva. Det finns också ett stort behov av platser där unga med olika kulturella bakgrunder kan mötas.

Vi bloggar för att enkelt kunna visa vad vi gör. Vi vill gärna inspirera andra som arbetar med liknande saker, men också locka nya unga till vår grupp och visa vallentunaborna en positiv bild av ungdomar i deras kommun. Bloggen uppdateras med jämna mellanrum, men framför allt efter våra träffar som vi har var 14:e dag.

Kulturgrupp för unga träffas varannan onsdag på Vallentuna Kulturhus och bibliotek. Gruppen består av ett 10-tal ungdomar från 15 år och uppåt och leds av ungdomsbibliotekarien. Gruppen vänder sig till den som vill lära känna nya vänner. Vi samtalar, spelar spel, läser och gör aktiviteter ihop.

Vill du vara med? Maila till bibliotek@vallentuna.se eller kom in och prata med bibliotekspersonalen!

http://www.vallentuna.se/bibliotek